Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความชื่นชม นางอุษา อ่อนน้อมดี
 

ขอแสดงความชื่นชม

นางอุษา อ่อนน้อมดี 

พนักงาน งานสเตชั่นเนอรี่

 
 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 
 
นางอุสา อ่อนน้อมดี พนักงานงานสเตชั่นเนอรี่  เก็บกระเป๋าเป้และโทรศัพท์มือถือ
ได้ที่บริเวณอาคารสระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์
และนำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของกระเป๋าเป้และโทรศัพท์มือถือ 
 
 ดช.จิรภาส กิจจาธิป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ผู้เป็นเจ้าของกระเป๋าเป้และโทรศัพท์มือถือ
ได้มาติดต่อรับคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอ ยกย่อง และชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี
 
ของนางอุษา อ่อนน้อมดี มาในโอกาสนี้

 

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 62071
นาง  อุสา    อ่อนน้อมดี
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 117 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน