ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 5 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 5 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพีรพล ชวาลพัฒนพันธุ์ ชั้น ม.5/1 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมย่อยโรงเรียนหอวัง  

2. นางสาวกาญจนา บวรวัฒนานนท์ ชั้น ม.5/1 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมย่อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

3. นางสาวเกษราพร ทรงศรีวิทยา ชั้น ม.5/1 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมย่อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

4. นางสาวพิมพ์รัตน์ ธีรวิชยางกูร ชั้น ม.5/1 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมย่อยโรงเรียนสตรีวิทยา

5. ด.ช.ไชยภัทร ตั้งโชติโรจน์ ชั้น ม.2/8 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์อบรมย่อยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 794 ครั้ง

Keep