ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคล วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ASMO THAI 2019


นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ ม.ต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลประเภทบุคคล วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ASMO THAI 2019 การสอบแข่งขันวัดระดับความรู้ความสามารถวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับอาเซียน ดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด.ช.ศุภวัฒน์ นิทัศน์ปกรณ์ ชั้น ม.1/8 และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันรอบที่2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งต่อในระดับนานาชาติ  

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด.ช.ไชยภัทร ตั้งโชติโรจน์ ชั้น ม.2/8  

รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ด.ช.ธิติวุฒิ ธาราธรรมาธิกรณ์ ชั้น ม.3/8


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 827 ครั้ง

Keep