Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคล วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ASMO THAI 2019
 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ ม.ต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลประเภทบุคคล วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ASMO THAI 2019 การสอบแข่งขันวัดระดับความรู้ความสามารถวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับอาเซียน ดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด.ช.ศุภวัฒน์ นิทัศน์ปกรณ์ ชั้น ม.1/8 และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันรอบที่2 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งต่อในระดับนานาชาติ  

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด.ช.ไชยภัทร ตั้งโชติโรจน์ ชั้น ม.2/8  

รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ด.ช.ธิติวุฒิ ธาราธรรมาธิกรณ์ ชั้น ม.3/8• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 30951
เด็กชาย  ศุภวัฒน์    นิทัศน์ปกรณ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23760
เด็กชาย  ธิติวุฒิ    ธาราธรรมาธิกรณ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 24754
เด็กชาย  ไชยภัทร    ตั้งโชติโรจน์มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 223 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน