ประกาศปฏิทินการเรียน และรายชื่อนักเรียน คอร์ส Bell Extra ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ประกาศปฏิทินการเรียน และรายชื่อนักเรียน คอร์ส Bell Extra ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โดยจะเริ่มเรียนวันแรกในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ปกครองสามารถมารับเอกสารที่ศูนย์ฯ ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เพื่อไปยื่นชำระค่าเรียนจำนวน 12,500 บาท ที่แผนกการเงิน

ขอให้ผู้ปกครองชำระเงินภายในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 และนำใบเสร็จมายื่นที่ศูนย์ฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนค่ะจำนวนผู้อ่าน 556 ครั้ง

Keep