ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "การป้องกันโรค และภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอนามัยโรงเรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 142 ครั้ง

Keep