Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Assumption Thonburi Swimming Championship BY TYR 2019
 

ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  Assumption Thonburi Swimming Championship BY TYR 2019

วันที่  12 - 13 ตุลาคม 2562  ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรีทำคะแนนรวมเป็นอันดับที่  3

ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น  30  ทอง 18  เงิน  19  ทองแดง

ถ้วยคะแนนรวมบุคคล  6  ใบ สร้างสถิติขึ้นใหม่ทั้งสิ้น  2  รายการ ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20130 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10360 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20197 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20159 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 89 ครั้ง จาก งานสระว่ายน้ำ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน