แจ้งเรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ


ประกาศ

หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอหยุดทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม  ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจำนวนผู้อ่าน 1423 ครั้ง

Keep