Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งเรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ
 

ประกาศ

หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอหยุดทำการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม  ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ


มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1396 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน