Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ยอดเยี่ยม จากการประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
 

ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ยอดเยี่ยม จากการประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการจัดประกวดของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ในผลงานชื่อเกมอานุภาพพ่อขุนรามคำแหง

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10586 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 174 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน