ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ยอดเยี่ยม จากการประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562


ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ยอดเยี่ยม จากการประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการจัดประกวดของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ในผลงานชื่อเกมอานุภาพพ่อขุนรามคำแหง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 207 ครั้ง

Keep