Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนวันเสาร์ Extreme Sat ภาคเรียนที่ 2/2562
 

ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครคอร์สเรียนวันเสาร์ Extreme Sat ภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งมีคอร์สวิชาการ คอร์สกิจกรรม และคอร์สกิจกรรมพิเศษให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด และสนใจ ดังต่อไปนี้  

คอร์สวิชาการช่วงเช้า เรียนเนื้อหาวิชาหลัก 5 รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ      

 

คอร์สกิจกรรมช่วงบ่าย เน้นส่งเสริมทักษะความรู้ตามความสนใจ ทั้งด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ คอมพิวเตอร์ และภาษาให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข      

 

คอร์สกิจกรรมพิเศษ สอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งทางด้านดนตรีและกีฬา และโค้ชมืออาชีพ เพื่อฝึกทักษะตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสามารถแสดงหรือร่วมการแข่งขันพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ    

 

นักเรียนสามารถดูรายละเอียดการสมัครแต่ละคอร์สที่ไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์แนบ 1มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 185 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน