Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์สมัครแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท และ สอวน
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์สมัครแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท และ สอวน ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เอกสารไฟล์แนบไฟล์แนบ 1มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 908 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน