ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ชั้น ม.๓/๑ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 88 ครั้ง

Keep