Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ชั้น ม.๓/๑ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 29314
นางสาว  กันยาวีร์    ชุติพันธ์เจริญมิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน