ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มิสสมพิศ พัฒน์ทวี และนางพวงเพ็ญ ฟ้อนฟุ้ง


    คณะภราดา ครู  เจ้าหน้าที่และพนักงาน  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของมารดามิสสมพิศ พัฒน์ทวี  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่  และนางพวงเพ็ญ ฟ้อนฟุ้ง ตำแหน่งพนักงาน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่  โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ  ศาลาพระราชพิพัฒน์โกศล วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่  เขตบางแค จ. กรุงเทพมหานคร  และจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.  

                   ทั้งนี้  โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น.   ณ  ศาลาพระราชพิพัฒน์โกศล วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่  เขตบางแค จ. กรุงเทพมหานคร

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 285 ครั้ง

Keep