Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มิสสมพิศ พัฒน์ทวี และนางพวงเพ็ญ ฟ้อนฟุ้ง
 

    คณะภราดา ครู  เจ้าหน้าที่และพนักงาน  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของมารดามิสสมพิศ พัฒน์ทวี  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่  และนางพวงเพ็ญ ฟ้อนฟุ้ง ตำแหน่งพนักงาน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่  โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ  ศาลาพระราชพิพัฒน์โกศล วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่  เขตบางแค จ. กรุงเทพมหานคร  และจะมีพิธีฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.  

                   ทั้งนี้  โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น.   ณ  ศาลาพระราชพิพัฒน์โกศล วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่  เขตบางแค จ. กรุงเทพมหานคร

 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20004 
กรรมการ   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 62125
 พวงเพ็ญ    ฟ้อนฟุ้ง
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 260 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน