Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     แจ้งข้อมูลการรักษาสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ขอแจ้งข้อมูลการรักษาสิทธิ์เข้าเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ไฟล์แนบ 1มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 278 ครั้ง จาก งานทะเบียนนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน