แจ้งข้อมูลการรักษาสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ขอแจ้งข้อมูลการรักษาสิทธิ์เข้าเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)จำนวนผู้อ่าน 343 ครั้ง

Keep