แจ้งข้อมูลการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบภายใน)


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ขอแจ้งรายละเอียด

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบภายใน)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)จำนวนผู้อ่าน 271 ครั้ง

Keep