Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     แจ้งข้อมูลการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบภายใน)
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ขอแจ้งรายละเอียด

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบภายใน)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ไฟล์แนบ 1มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 231 ครั้ง จาก งานทะเบียนนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน