เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า กิจกรรม Christmas fair 2019


เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า กิจกรรม Christmas fair 2019

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะมีการจัดกิจกรรม Christmas fair 2019 และได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปร่วมจองพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า 
ตามวันและเวลาตามเอกสารที่แนบมาด้วยจำนวนผู้อ่าน 1104 ครั้ง

Keep