Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า กิจกรรม Christmas fair 2019
 

เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า กิจกรรม Christmas fair 2019

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จะมีการจัดกิจกรรม Christmas fair 2019 และได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปร่วมจองพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า 
ตามวันและเวลาตามเอกสารที่แนบมาด้วยไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม     ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1081 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน