Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     ประกาศผลการสอบคัดเลือกมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2563
 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน :

ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน)  ประจำปีการศึกษา 2563   

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562  ไปแล้วนั้น 

ผลปรากฎว่า มีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก (ตามเอกสารแนบ)

และขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจัดเตรียมเอกสารการมอบตัวรักษาสิทธิ์

และค่าใช้จ่ายในการรักษาสิทธิ์ (ตามแผนการเรียน)

ให้เรียบร้อย (ตามเอกสารแนบ)ไฟล์แนบ 1มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 755 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน