ประกาศผลการสอบคัดเลือกมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2563


ฝ่ายธุรการ-การเงิน :

ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน)  ประจำปีการศึกษา 2563   

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562  ไปแล้วนั้น 

ผลปรากฎว่า มีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก (ตามเอกสารแนบ)

และขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจัดเตรียมเอกสารการมอบตัวรักษาสิทธิ์

และค่าใช้จ่ายในการรักษาสิทธิ์ (ตามแผนการเรียน)

ให้เรียบร้อย (ตามเอกสารแนบ)จำนวนผู้อ่าน 850 ครั้ง

Keep