Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

     ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563

 

 ไฟล์แนบ 1มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 653 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน