Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดวันสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่2/2562
 

งานวัดผลฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันพฤหัสบดีที่ 19, วันจันทร์ที่ 23 และ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  หยุด วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  เรียนตามปกติ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  สอบวันพฤหัสบดีที่ 19, วันจันทร์ที่ 23 และ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 หยุด วันพุธที่ 18 และ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  สอบวันพุธที่ 18 ,วันศุกร์ที่ 20 ,วันจันทร์ที่ 23 และ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 หยุด วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

สามารถดูตารางและผังที่นั่งสอบได้ที่เอกสารไฟล์แนบไฟล์แนบ 1มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 5432 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน