นักกีฬาปีนหน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เป็นนักกีฬาปีนหน้าผาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Asian Youth Championships 2019


นักกีฬาปีนหน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 4 คน ได้แก่ นายอภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักดี ชั้น ม.5/3 นายปกสกนธ์ โชติกไกร ชั้น ม.5/5 น.ส.ปัทม์ เอื้ออารีนุสรณ์ ชั้น ม.3/2 และ น.ส.อลิสา สระทองยอด ชั้น ม.4/3 ได้เป็นนักกีฬาปีนหน้าผาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Asian Youth Championships 2019 ระหว่างวันที่ 10-17 ธันวาคม 2562 ณ เมืองบังกาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีมาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์ เป็นผู้ฝึกสอน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง

Keep