กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell (นอกตารางสอบ)


กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ)

                        ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell    ทำการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  มัธยมศึกษาปีที่  3 แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ  Bell   โดยมีข้อสอบ  Reading  Test , Writing  Test     ระหว่างวันที่  9   - 18  ธันวาคม  2562จำนวนผู้อ่าน 1460 ครั้ง

Keep