วันหยุดสระว่ายน้ำ เดือนธันวาคม 2562


วันสระว่ายน้ำปิดให้บริการใน เดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชกาล และเป็นวันหยุดโรงเรียน

รวมถึงไม่มีการเรียนการสอนว่ายน้ำนอกเวลา

- วันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

- วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ

- วันที่ 25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563 เป็นวันคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่

จะเปิดให้บริการอีกครั้ง รวมถึงมีการเรียนการสอนว่ายน้ำนอกเวลาตามปกติ

ในวันที่ 2 ม.ค. 2563


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสระว่ายน้ำ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 146 ครั้ง

Keep