Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    วันหยุดสระว่ายน้ำ เดือนธันวาคม 2562
 

วันสระว่ายน้ำปิดให้บริการใน เดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชกาล และเป็นวันหยุดโรงเรียน

รวมถึงไม่มีการเรียนการสอนว่ายน้ำนอกเวลา

- วันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

- วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ

- วันที่ 25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563 เป็นวันคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่

จะเปิดให้บริการอีกครั้ง รวมถึงมีการเรียนการสอนว่ายน้ำนอกเวลาตามปกติ

ในวันที่ 2 ม.ค. 2563

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20130 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10360 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20197 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10668 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 56 ครั้ง จาก งานสระว่ายน้ำ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน