ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2562 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน ผู้อำนวยการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 13/2562 ในวันพุธที่  11 ธันวาคม 2562  เวลา  09.00 น. - 13.00 น.  ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ  อาคารรัตนบรรณาคาร


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12/2562


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 61 ครั้ง

Keep