แจ้งงดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra


ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ขอแจ้งงดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra

ตั้งแต่วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นสัปดาห์สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ

และจะเริ่มเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

 

 จำนวนผู้อ่าน 159 ครั้ง

Keep