Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    บริษัทเจทู มีเดีย จำกัด และ บริษัทไวตามิ้ลค์ จะเข้ามาถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
 บริษัทเจทู มีเดีย จำกัด และ บริษัทไวตามิ้ลค์  จะเข้ามาถ่ายรูปเพื่อประชาสัมพันธ์ การมอบป้ายไตรวิชั่นอลูมิเนียม 3 พลิก ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ป้ายที่ติดตั้งบริเวณ ทางเข้า-ออก ประตู 6) ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ฝ่ายบริการ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร
มาสเตอร์  สำเนียง    พิมผึ้ง (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554)
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 170 ครั้ง จาก งานบริหารสถานที่

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน