ACT Fitness Center ปิดให้บริการเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่


ACT Fitness Center ปิดให้บริการเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

(เปิดให้บริการตามปกติ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2563)ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 234 ครั้ง

Keep