Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลแข่งขันว่ายน้ำกัลยานิมิตร แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2019 กีฬาต้านยาเสพติด
 

ผลแข่งขันว่ายน้ำกัลยานิมิตร แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2019 กีฬาต้านยาเสพติด

ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน วันที่ 14 ธันวาคม 2562

สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 14 คนทำคะแนนรวมได้  5,537  คะแนน

เป็นอันดับที่  3  ของการแข่งขันคะแนนรวมประเภททีมชายได้ อันดับ 1

ถ้วยรวงวัลคะแนนรวมประเภทบุคคล 14 ใบ

รับเหรียญรางวัลรวม  15  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน  11  เหรียญทองแดงไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20130 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10360 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20197 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10668 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 44 ครั้ง จาก งานสระว่ายน้ำ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน