Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับ มิสจิราพร คุณาบุตร และมิสธนพร กิจสุทธิ ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2562
 

ขอแสดงความยินดีกับ

มิสจิราพร คุณาบุตร และมิสธนพร กิจสุทธิ

ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2562 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10076 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จิราพร    คุณาบุตร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10152 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ธนพร    กิจสุทธิ
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 124 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน