วันหยุดสระว่ายน้ำ เดือนมกราคม 2563


วันปิดทำการว่ายน้ำ ในเดือนมกราคม 2563

เนื่องจากเป็นวันหยุดโรงเรียน และไม่มีการเรียนการสอนคอร์สนอกเวลา

วันที่ 11 มกราคม - วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 16 มการาคม - วันครูแห่งชาติ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 65 ครั้ง

Keep