Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    วันหยุดสระว่ายน้ำ เดือนมกราคม 2563
 

วันปิดทำการว่ายน้ำ ในเดือนมกราคม 2563

เนื่องจากเป็นวันหยุดโรงเรียน และไม่มีการเรียนการสอนคอร์สนอกเวลา

วันที่ 11 มกราคม - วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 16 มการาคม - วันครูแห่งชาติ





• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20130 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10360 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10668 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20197 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส








มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 37 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม





คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน