กำหนดการวัดเครื่องแบบนักเรียนและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนใหม่)


รงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาในระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนใหม่) มาวัดเครื่องเเบบนักเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน

ภายในวันที่ 22 - 23 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเซนต์เเมรี่

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานจัดซื้อ

โทร. (0)-2807-9555-63  ต่อ 313, 323จำนวนผู้อ่าน 645 ครั้ง

Keep