เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ที่มีความประสงค์จะเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในปีการศึกษา 2563 สามารถเข้ามาแจ้งความจำนงค์ได้ที่หน่วยงานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-31 มกราคม 2563 ณ ห้องทำงานโภชนาการและร้านค้า โรงอาหาร GOLDEN JUBILEE และโรงอาหารชั้นล่างอาคารจอดรถ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคคลคือ 10458
เลขประจำตัวบุคคลคือ 20099

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานร้านค้า
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 127 ครั้ง

Keep