ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามิสฮานาน อีหมัน


     คณะภราดา ครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามิสฮานาน  อีหมัน  ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  สังกัดฝ่ายวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 โดยจะมีพิธีทางศาสนาอิสลาม และมีพิธีละหมาดฝังศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ  มัสยิดบางอุทิศ  ถนนเจริญกรุง  แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบุคคล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง

Keep