Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามิสฮานาน อีหมัน
 

     คณะภราดา ครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามิสฮานาน  อีหมัน  ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  สังกัดฝ่ายวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 โดยจะมีพิธีทางศาสนาอิสลาม และมีพิธีละหมาดฝังศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ  มัสยิดบางอุทิศ  ถนนเจริญกรุง  แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10547 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ฮานาน    อีหมัน
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน