Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในทุกระดับชั้น
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในทุกระดับชั้น

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจนำบุตรหลานเข้าเรียน เตรียมผลการเรียนของนักเรียน มาติดต่อเขียนใบคำร้องที่ห้องเลขาผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร

*ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการของโรงเรียน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. (0)-2807-9555-63  ต่อ 0, 101


มิส  ปุณยนุช    ใจมั่น ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 224 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน