ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในทุกระดับชั้น


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในทุกระดับชั้น

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจนำบุตรหลานเข้าเรียน เตรียมผลการเรียนของนักเรียน มาติดต่อเขียนใบคำร้องที่ห้องเลขาผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร

*ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการของโรงเรียน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. (0)-2807-9555-63  ต่อ 0, 101จำนวนผู้อ่าน 292 ครั้ง

Keep