กำหนดการรักษาสิทธิเข้าเรียน สำหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบภายนอก)


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 

จ้งกำหนดการรักษาสิทธิเข้าเรียน

สำหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

(รอบภายนอก)

 

โดยท่านผู้ปกครองต้องพานักเรียนมาติดต่อลงทะเบียน ที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารรัตนบรรณาคาร

และวัดเครื่องแบบนักเรียนพร้อมรับอุปกรณ์การเรียน ที่ใต้อาคารเซนต์แมรี่

*ภายในวันและเวลาที่กำหนด

 

【ระดับชั้น ม.1】วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 8.30 - 15.00 น.

 

【ระดับชั้น ม.4】วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 8.30 - 15.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. (0)-2807-9555-63  ต่อ 0, 101

 

 



จำนวนผู้อ่าน 372 ครั้ง

Keep