แจ้งงดการเรียนการสอนโครงการ Extreme Sat ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แจ้งงดการเรียนการสอนโครงการ Extreme Sat ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน

 

ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 มีกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

"ACT WORLD CULTURE TALENT SHOW 2019" โดยเป็นการแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.2 และ ป.4 ณ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

 

* นักเรียนระดับชั้น ป.2  รอบการแสดง  เวลา 10.30 - 13.30 น.

* นักเรียนระดับชั้น ป.4  รอบการแสดง  เวลา 17.30 - 20.30 น.

 

 จำนวนผู้อ่าน 134 ครั้ง

Keep