กำหนดการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 "ACT WORLD CULTURE TALENT SHOW 2019”


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 
กำหนดการแสดงออกของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 "ACT WORLD CULTURE TALENT SHOW 2019” 
ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
 
โดยแบ่งเป็นรอบการแสดงดังนี้
 
*วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
การแสดงของระดับชั้น ม.3 ตั้งแต่ เวลา 17.30 - 20.30 น.
 
*วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
การแสดงของระดับชั้น ม.2 ตั้งแต่ เวลา 17.30 - 20.30 น.
 
*วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
การแสดงของระดับชั้น ม.1 ตั้งแต่ เวลา 17.30 - 20.30 น.
 
*วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 (2 รอบ)
การแสดงของระดับชั้น ป.2 และ ป.4
ระดับชั้น ป.2 ตั้งแต่ เวลา 10.30 - 13.30 น.
ระดับชั้น ป.4 ตั้งแต่ เวลา 17.30 - 20.30 น.
 
*วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
การแสดงของระดับชั้น ป.6 ตั้งแต่ เวลา 17.30 - 20.30 น.
 
*วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
การแสดงของระดับชั้น ป.5 ตั้งแต่ เวลา 17.30 - 20.30 น.
 
*วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
การแสดงของระดับชั้น ม.4 - 6 ตั้งแต่ เวลา 17.30 - 20.30 น.
 
*วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (2 รอบ)
การแสดงของระดับชั้น ป.1 และ ป.3
ระดับชั้น ป.1 ตั้งแต่ เวลา 10.30 - 13.30 น.
ระดับชั้น ป.3 ตั้งแต่ เวลา 17.30 - 20.30 น.

 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายกิจกรรม
โทร.0-2807-9555-63 ต่อ 510

 จำนวนผู้อ่าน 408 ครั้ง

Keep