กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562


งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

ระดับ  ป.1,2,4,5 (สามัญ และ EP) และ ป 3,6 (EP) สอบวันจันทร์ที่ 2  วันพุธที่ 4 และวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563  หยุด วันอังคารที่ 3และ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

ระดับ ป.3,6  (สามัญ)   สอบวันจันทร์ที่ 2  วันพุธที่ 4  มีนาคม 2563  หยุด  วันอังคารที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 5 และ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

ระดับ  ม.1 – ม.3          สอบวันจันทร์ที่ 2  วันพุธที่ 4 และ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563   หยุด วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์ ,วันอังคารที่ 3  และ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

ระดับ  ม.4 – ม.5          สอบวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ วันอังคารที่ 3  และวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563   หยุด วันจันทร์ที่ 2 วันพุธที่ 4 และ วันศุกร์ที่  6 มีนาคม 2563

สามารถดูตารางสอบและแผนผังห้องสอบได้ในไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 6709 ครั้ง

Keep