ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่"


เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่่อง " ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอนามัยโรงเรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 201 ครั้ง

Keep