ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563


ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา การประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ระยะเวลาในการยื่นเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยยื่นเอกสารได้ที่ห้องการเงิน หรือ ส่งเอกสารทาง Email:ooycy.act @gmail.com


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 257 ครั้ง

Keep