ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก


เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย ไม่ให้มีการแพร่ระบาดก่อนที่จะถึงช่วงเข้าฤดูการระบาด (มกราคม-มีนาคม) จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 665 ครั้ง

Keep