Music :ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล Trinity Awards 2019


ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล Trinity Awards 2019 ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสูงสุดสามอันดับของประเทศไทยจากการสอบในปี 2019 กับสถาบันสอบดนตรี Trinity College London ประจำประเทศไทย โดยนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลจำนวน 3 คน ดังนี้

อันดับ 1 ของประเทศไทย Classical Guitar Grade Initial
เด็กชายอิงควัชร์ โอสนานนท์ ชั้น ป.5A

อันดับ 1 ของประเทศไทย Classical Guitar Grade 3
เด็กชายธีรภัทร์ สายแวว ชั้น ม.2/3
และได้รับรางวัล Trinity Awards เป็นปีที่ 2

อันดับ 2 ของประเทศไทย Classical Guitar Grade 3
เด็กชายชยพัฒน์ โอสนานนท์ ชั้น ม.2/8
และได้รับรางวัล Trinity Awards เป็นปีที่ 3

ศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานศูนย์ดนตรี
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 698 ครั้ง

Keep