กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell (นอกตารางสอบ)


กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell (นอกตารางสอบ)

                        ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell    ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  มัธยมศึกษาปีที่  3 แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ  Bell   โดยมีข้อสอบ  Reading  Test , Writing  Test   ,Speaking Test  ระหว่างวันที่  17 – 27  กุมภาพันธ์ 2563จำนวนผู้อ่าน 1190 ครั้ง

Keep