ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Course 2020


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดโครงการ Summer Course 2020 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม-10 เมษายน 2563 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีโอกาสพัฒนาความรู้ และทักษะเฉพาะด้านของตนเอง เป็นการปรับพื้นฐานการเรียนและเตรียมความพร้อมในระดับที่สูงขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยคอร์สพิเศษทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมที่หลากหลาย โดยนักเรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนตามความต้องการ (รายละเอียดแต่ละคอร์สเรียนในลิ้งค์เพิ่มเติมด้านล่าง)

ทั้งนี้ นักเรียนจะได้รับเสื้อ SUMMER COURSE ฟรี! เพียงสมัครที่ครูประจำชั้น หรือห้องการเงินภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายวิชาการ 0-2807-9555-63 ต่อ 112, 113ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 171 ครั้ง

Keep