ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในทุกระดับชั้น!!


รงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในทุกระดับชั้น!!

ขอเชิญผู้ที่สนใจนำบุตรหลานเข้าเรียน เตรียมผลการเรียนของนักเรียนมาติดต่อเขียนใบคำร้อง

ได้ที่ห้องเลขาผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. (0)-2807-9555-63  ต่อ 0, 101จำนวนผู้อ่าน 134 ครั้ง

Keep