ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2562 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน ผู้อำนวยการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 17/2562 ในวันจันทร์ที่  24 กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.00 น. - 13.00 น.  ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ  อาคารรัตนบรรณาคาร


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2562


จำนวนผู้อ่าน 76 ครั้ง

Keep