กำหนดการจัดกิจกรรม Open House ป.1 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้าเรียน ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกิจกรรม Open House เพื่อฟังการบรรยายแผนการเรียนการสอน แนวปฏิบัติในการสอบประเมิน และเยี่ยมชมโรงเรียน ในวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

(กำหนดการในไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติม)จำนวนผู้อ่าน 581 ครั้ง

Keep