Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    วันที่ 26 มกราคม 2551 ทางบริษัท  นับหนึ่ง  นีโอฟิล์ม จำกัด บริหารงานโดย คุณศรัณยู  วงษ์กระจ่าง ขอใช้สถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเพื่อถ่ายทำละคร
 บริษัท นับหนึ่ง นีโอฟิล์ม จำกัด โดย คุณศรัณยู  วงษ์กระจ่าง  ดูแลการผลิตโดย คุณสินจัย  เปล่งพานิช  ขอใช้สถานที่ของโรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี  เพื่อถ่ายทำละครเรื่อง  "ตราบสิ้นดินฟ้า"  โดยจะเริ่มถ่ายทำ ในวันที่ 26 มกราคม 2551 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต และบริเวณภายนอก• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร
มาสเตอร์  สำเนียง    พิมผึ้ง (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554)
มาสเตอร์  อรุณ    เอี่ยมสุวรรณ (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)
มิส  จุฑาภรณ์    ผการัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)
มิส  สุมนา    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
มาสเตอร์  ประสม    กิจสวัสดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี
มิส  หัสดี    วีระเสรี (ออกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557)
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 279 ครั้ง จาก งานบริหารสถานที่

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน