มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562


เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีมาตรการและป้องกัน ดังนี้

1. ให้นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ

2.โรงเรียนมีการตรวจวัดไข้ คัดกรองนักเรียนและครูก่อนเข้าสอบทุกคน ทุกวัน

3.ในวันสอบหากพบนักเรียนมีไข้ จะแยกนักเรียนไปอยู่ในห้องคัดกรอง และจะเชิญให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้าน

4.ในกรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครองที่เดินทางไปในประเทศพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม และประเทศหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยระยะเวลาหลังจากกลับมาไม่ถึง 14 วัน ให้นักเรียนหยุดเฝ้ารอดูอาการอยู่ที่บ้าน

5.โรงเรียนจะมีการจัดสอบชดเชย สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาสอบในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563จำนวนผู้อ่าน 1064 ครั้ง

Keep