งานสระว่ายน้ำปิดให้บริการ 7 มี.ค. - 17 พ.ค. 63


งานสระว่ายน้ำปิดให้บริการแก่สมาชิก

ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงไม่มีการเรียนการสอน ในวันที่ 7 มี.ค. - 17 พ.ค. 63

- เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และเป็นช่วงปิดภาคเรียน

และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 18 พ.ค.63 (เปิดเทอม)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 59 ครั้ง

Keep