แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2563


*แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ การรับเครื่องแบบนักเรียน และการรับหนังสือแบบเรียน

นักเรียนระดับชั้น ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2563

ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะเเจ้งวันจัดกิจกรรมให้ทราบในภายหลัง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์, ธุรการ

โทร.0-2807-9555-63 กด 0, 101จำนวนผู้อ่าน 459 ครั้ง

Keep