แจ้งเลื่อนการสอบของนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562


ตามที่ มติครม. สั่งให้ปิดสถานศึกษาทุกประเภท ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทางฝ่ายวิชาการจึงขอแจ้งเลื่อนการสอบของนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2563 

โดยทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและงานวัดผล

โทร. 0-2807-9555 ถึง 63 กด 112, 116จำนวนผู้อ่าน 671 ครั้ง

Keep